Translate

Friday, February 21, 2014

Tiền chùa.Tiền thuế của dân đích thị tiền chùa
Nên chúng cứ thay nhau xài xả láng
Thằng thì xài thằng thì vơ vét
Chỉ có người dân méo mặt mà thôi

Có ai đời một đồng xóa đói
Lại chi mấy chục đồng cho đám ăn theo
Đám ăn theo càng ngày càng béo
Mà người dân đã đói lại...đói meo

Chúng cùng đường nên tìm ra mốt mới
“Định hướng xã hội chủ nghĩa” để ăn theo
Cứu đói cho dân hay vỗ béo thằng quan
Người dân vẫn đói còn quan thì...mập phệ..

Phi Vũ

Ngày 21 tháng 2 năm 2014.

No comments: