Translate

Saturday, February 22, 2014

Lũ nhục


Tổng Thống Obama tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma
Cũng làm cho Tàu Cộng nổi xung thiên đao búa
Dẫu có tức cũng chẳng thể làm gì
Đây là Mỹ đâu phải Cộng Sản Việt Nam mà “giỡn mặt”

Dẫu Tàu Cộng la lối nhưng Mỹ vẫn đón tiếp Ngài
Như đón tiếp vị thánh đầy lòng nhân ái
Cả thế giới đều ngưỡng mộ thanh danh Ngài
Đức Đạt Lai Lạt Ma với tâm như là Bồ Tát

Ngài như là vầng nhật nguyệt sáng ngời
Lũ Tàu Cộng như là đám bọ hung hôi thối
Muôn đời  vẫn là đám tham lam tàn độc
Sẽ có ngày chẳng có đất dung thân...

Phi Vũ
Ngày 22 tháng 2 năm 2014.No comments: