Translate

Sunday, February 23, 2014

Rồi sẽ có ngày.


Dân Việt Nam chưa bao giờ nhu nhược
Trước giặc thù Tàu Cộng gian tham
Bao nhiêu lần biểu tình tỏ bày thái độ
Trước lũ giặc thù nham hiểm ranh ma

Thế nhưng đã bao nhiêu lần bị cản ngăn
Đã bao nhiêu lần bị bắt bớ giam cầm
Dùng nhục hình trấn áp người dân
Khi biểu tỏ tấm tình yêu Tổ Quốc


Cộng Sản Việt Nam đích danh quân hèn hạ
Quên mất đi khí phách của tiền nhân
Ác với dân nhưng hèn với lũ giặc thù
Thật nhục nhã với tổ tiên ông bà đi trước

Hãy quay nhìn sang bên phía trời Tây
Người dân Ukraine đã làm nên lịch sử
Bộ sậu cầm quyền trốn đi trong đêm tối
Đất nước lại về trong tay của nhân dân

Ukraine hôm nay ngày mai là Việt Nam
Sẽ quét sạch đi lũ Cộng nô gian ác
Sẽ quét sạch đi lũ Cộng nô hèn hạ
Người dân Việt chung tay xây dựng lại nước nhà...

Phi Vũ
Ngày 23 tháng 2 năm 2014.No comments: