Translate

Sunday, February 23, 2014

Còn chờ đến bao giờ?


Tôi là người Ukraine
Đã làm nên lịch sử
Bạn là người Việt Nam
Còn chờ đến bao giờ?


PV

No comments: