Translate

Thursday, February 20, 2014

Cái chết “đúng quy trình”.


Cũng tại “anh” khi Dương Chí Dũng khai chính tên “anh”
“Phạm Quý Ngọ cũng có ăn tiền hối lộ”
“Anh” lại im hơi mà không nói
Nên giờ này “anh” lại phải chết oan

Phải chi “anh” khai hết tùm lum
Khai từ thằng trên xuống đến thằng dưới
Khai từ thằng trái qua thằng bên phải
Chúng chẳng ngu gì mà đi giết “anh”


Nơi suối vàng bây giờ “anh” hẳn hiểu
Vì sao mà mình lại “đứt gánh giữa đường”
Và “anh” hẳn hiểu “thằng” nào chơi xỏ
Giết “anh” đi để bịt miệng thế gian

Nên “anh” đã hiểu vì sao mình chết
Cái chết “anh” cái chết “đúng quy trình”
Nếu lúc ấy “anh” khai mấy “thằng mặt bự”
Có thể giờ này “anh” chưa gặp “Hồ râu”.

Phi Vũ

Ngày 20 tháng 2 năm 2014.

No comments: