Translate

Wednesday, February 19, 2014

Hèn hạ tham tàn và gian ác.


Phiên tòa phúc thẩm luật sư Lê Quốc Quân
Chúng bảo rằng chúng sẽ xử công khai
Nhưng lại rào đường cản dòng xe chạy
Vậy thì công khai cái nỗi  gì

Chúng xử vẫn cứ y như sơ thẩm
Vẫn cứ là...như vậy mà thôi
Tòa án trò hề ai mà tin được
Mới nghe qua đã muốn chưởi thề


Nhưng Cộng Sản Việt Nam là lũ mặt trơ
Có chưởi chúng như nước trôi đầu vịt
Mặt thì dày và óc thì bé tí
Chỉ biết hèn hạ, tham tàn, gian ác mà thôi.

Gian ác đi cứ gian ác nữa đi
Sẽ có ngày dân vùng lên quật khởi
Như đợt sóng thần cuốn trôi lũ giặc
Đưa về âm phủ để gặp Diêm Vương...

Phi Vũ
Ngày 19 tháng 2 năm 2014.


No comments: