Translate

Thursday, February 6, 2014

Phải vào quỹ đạo.


UPR mồ chôn tặc đạo
Khi chúng hứa liều để cho xong
Đã bao nhiêu lần hứa với hứa
Nhưng chỉ là “hứa cuội” mà thôi

Hứa tự do nhân quyền nhưng lại
Chà đạp người dân mạnh tay hơn
Hứa cho vui để mà qua bến
Đến nơi rồi thì rút ván thôi


Nhưng lần này thì khó qua sông
Khi vật cản sờ sờ ra đó
Mặt mũi nào mà đưa miệng hứa
Khi hứa lèo cũng đã quá nhiều

Vào Hội Đồng Nhân quyền như là
Bước chân đi vào chiếc bẫy sập
Muốn rút chân ra thì lại khó
Phải đành vuốt mặt để ngồi nghe

Vậy là thôi hết đường cụ cựa
Vậy là thôi hết cách hứa lèo
Vậy là thôi phải vào quỹ đạo
Để khỏi làm “thằng quậy sân chơi”

Phi Vũ
Ngày 6 tháng 1 năm 2014.


No comments: