Translate

Wednesday, February 5, 2014

Liệu có tiêu chuẩn nhân quyền ngoại lệ?


Từ cuối năm ngoái, Cộng Sản Việt Nam được chính thức ngồi vào ghế uỷ viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà trụ sở ở tại thành phố tuyệt đẹp Geneve của Thụy Sĩ, nơi thường được dùng để ký kết những hiệp ước quốc tế quan trọng như là hiệp định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam: miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản và miền Nam là một vùng đất theo thể chế dân chủ tự do của Tây Phương. Từ khi Cộng Sản Việt Nam được “chễm chệ” ngồi vào chiếc ghế uỷ viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, những tưởng rằng khi ở cương vị mới, để gìn giữ một chút nào đó sĩ diện với cộng đồng thế giới cũng như là tôn trọng chiếc ghế vừa được ngồi thì Cộng Sản Việt Nam sẽ có những việc làm tôn trọng nhân quyền đối với người dân Việt Nam ở trong nước, thế nhưng chúng đã hoàn toàn quay đi 180 độ mà lại còn đàn áp người dân Việt ở trong nước mrột cách tàn tệ hơn. Vậy thì liệu có một tiêu chuẩn nhân quyền ngoại lệ?


Khi đã làm một con người trên hành tinh này, đã là một công dân của quả địa cầu này, dù màu da có là đen, trắng, vàng, đỏ hay là màu lờ nhờ nào đó, dù là con người ở bất cứ giai tầng xã hội nào thì quyền làm người đều hoàn toàn giống nhau, chẳng có gì là khác biệt cả. Hơn nữa, một khi đã gia nhập vào “sân chơi thế giới” thì dĩ nhiên là phải “tôn trọng luật chơi”. Nếu đã tham gia vào sân chơi mà có “hành vi chơi xấu” dĩ nhiên là phải chịu phạt, không bao giờ có ngoại lệ. Cuối năm ngoái, Cộng Sản đã tự mình “chui đầu vào rọ” khi cố gắng để được trở thành ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đã làm đến chức vụ này, dĩ nhiên là mọi hành động đều phải cẩn trọng và cân nhắc xem làm như vậy đúng hay là sai, nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn coi như pha, vẫn chà đạp lên quyền làm người của người dân Việt ở trong nước. Tham gia vào sân chơi quốc tế nhưng vẫn muốn chơi xấu, vẫn không muốn tôn trọng luật chơi là điều mà chẳng mấy ai có thể chấp nhận.

Ngày 5 tháng 2 năm 2014 tức là ngày hôm nay, tại Geneve, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các quốc gia trên thế giới sẽ đưa ra nhiều trường hợp tiêu biểu nhất về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng của Cộng Sản Việt Nam đối với người dân Việt ở trong nước. Chẳng bao giờ có thể có một tiêu chuẩn riêng  biệt về nhân quyền cho bất cứ một quốc gia nào cả. Những bản tham luận đặc biệt về tình trạng nhân quyền tồi tệ của Cộng Sản Việt Nam là đìều vô cùng cần thiết và cấp bách phải có trước khi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc “impeach” tức là “luận tội hay buộc tội” Cộng Sản Việt Nam về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại nước này. Mà trong lần họp về tình trạng nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam năm 2013, Cộng Sản Việt Nam đã có những “lời hứa” như thế nào, không lẽ lại mau quên đến như vậy.

Không thể có một tiêu chuẩn nhân quyền ngoại lệ cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới này cả một khi đã bước chân vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc!

Phi Vũ

Ngày 5 tháng 2 năm 2014.

No comments: