Translate

Tuesday, February 4, 2014

Hãy quay nhìn Tổ Quốc Việt xưa


Hãy quay nhìn Tổ Quốc Việt xưa
Tổ tiên ta làm gì có đảng
Mà vẫn viết nên những trang sử liệt oanh
Và đất nưức vẫn có những mùa xuân tuyệt đẹp

Đời nhà Lý làm gì có đảng
Lý Thường Kiệt vẫn phá Tống bình Chiêm
Đem quân sang Tàu vây hãm Ung Khiêm
Ngăn chặn Tống đem quân sang Đại Việt


Đời nhà Trần làm gì có đảng
Trần Hưng Đạo đã ba lần đánh bại Nguyên Mông
Thoát Hoan phải chui rúc ống đồng
Bạch Đằng Giang vẫn đỏ ngầu máu giặc

Rồi Lê Lợi cầm quân khởi nghĩa ở Lam Sơn
Lúc bấy giờ làm gì có đảng
Mà vẫn mười năm nằm gai nếm mật
Chém Liễu Thăng thu phục giang sơn

Đời Tây Sơn đất nước ta làm gì có đảng
Vẫn có chiến thắng Đống Đa vang dội với Ngọc Hồi
Tôn Sĩ Nghị phải liều mình bỏ chạy
Sông Nhị Hà thây giặc nghẽn cả sông

Đất nước Việt Nam từ khi có đảng
Đã tám mươi tư năm cay đắng vô vàn
Đảng làm cho nồi da xáo thịt
Đảng làm cho anh em cầm súng bắn nhau

Đảng làm cho đất nước đau thương
Người dân Việt phải lệ sầu chan chứa
Đảng chẳng bao giờ đem đến mùa xuân
Mà chỉ là những đêm đông dài tê lạnh

Thôi đủ rồi cũng đã tám mươi tư
Cũng là thọ cũng đã già nua quá
Thôi chết đi để theo về với Mác
Với Lenin cho dân Việt bớt lầm than...


Phi Vũ
Ngày 4 tháng 2 năm 2014.


No comments: