Translate

Tuesday, February 4, 2014

Sao không chết quách.


Năm nay tuổi lão đã tám tư
Sống rứa là cũng thọ cũng lâu
Mắt mờ tai điếc nên nghễnh ngãng
Tay chân cũng đã rã bành tô
Sống lâu nên quá vô tích sự
Đeo bám lưng người mãi thế ư?
Sao không chết quách theo Lê Mác
Để dân nước Việt đỡ buồn lo.

Phi Vũ
Ngày 3 tháng 2 năm 2014


No comments: