Translate

Friday, February 7, 2014

Nhục mặt.


Tưởng rằng chúng chỉ tham ở Biển Đông
Và gian manh ở vùng Biển Nhật
Có ai ngờ lòng tham không đáy
Chúng đem tàu ra đánh cá ở Palau

Chúng cũng lại giở thói hung hăng
Lao vào tàu tuần duyên lãnh hải của Palau
Một viên đạn ghim vào đầu tên Tàu Cộng
Và đưa hồn về để gặp họ Mao


Cả một đám Tàu còn lại bị bắt
Đưa về Palau để phải trình tòa
Tội “đánh bắt trộm hải sản” của Palau
Phen này là chúng bay không đường thoát

Không biết chừng nay mai chúng sẽ
Giong thuyền đi dành biển với Australia
Rồi lại ngược lên dành Hawaii với Mỹ
Rằng tổ tiên chúng mấy nghìn năm trước đã định cư...

Quân gian này lòng tham là không đáy
Trơ mặt lì của một lũ Hán gian
Phen này đây bị “dính chấu” ở Palau
Thật nhục mặt quân tham lam Tàu Cộng.

Phi Vũ

Ngày 7 tháng 2 năm 2014.

No comments: