Translate

Thursday, June 29, 2017

Không phải ngẫu nhiênKhông phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền việt cộng cho giới truyền thông  làm rùm beng vụ án tình tiền của cặp Nga – Mỹ nhưng lại chỉ cho rò rỉ một chút xíu về vụ án của Mẹ Nấm.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền việt cộng cho tổ chức vụ án của cặp Nga – Mỹ  và vụ án của Mẹ Nấm cùng một thời điểm.

Không phải ngẫu nhiên  mà phiên tòa xử cặp Nga – Mỹ diễn ra công khai, người ta tham dự  tự do trong khi vụ án Mẹ Nấm mang tiếng là công khai nhưng chúng cho rào đường để cản trở người đến tham dự phiên tòa.

Không phải ngẫu nhiên mà phiên tòa xử  cặp Nga – Mỹ  được tranh luận thoải mái trong khi phiên tòa xử Mẹ Nấm xử vội vã  và không có tranh luận nhiều.


Không phải ngẫu nhiên mà kết quả phiên tòa xử cặp Nga _ Mỹ làm cho nhioều người “ca tụng” trong khi kết thúc phiên xử Mẹ Nấm làm cho biết bao nhiêu người phải tức giận một phiên tòa xử người phụ nữ yêu nước bất công, bất chấp đạo lý.

Tóm lại, không phải ngẫu nhiên mà chính nhà cầm quyền việt cộng đã có sự tính toán, sắp đặt kỹ lưỡng trước  rồi. Rõ ràng nhà cầm quyền việt cộng  xử án Mẹ Nấm 10 năm tù là để làm triệt tiêu lòng yêu nước của người dân Việt Nam và làm triệt tiêu tinh thần phản kháng của người dân Việt Nam trước những bất công và hành động bán nước của bè lũ cầm quyền việt cộng bẩn thỉ̉u.

Liệu lũ cầm quyền việt cộng có thành công hay không?


Phi Vũ

No comments: