Translate

Monday, January 2, 2017

MưaCả tháng nay, miền Nam California mưa liên tục. Hàng tuần dự  báo thời  tiết đều có mấy ngày mưa. Đây là điều rất đáng mừng cho người dân California. Chả  bù với mấy năm trước đây, một năm chỉ mưa lai rai chút đỉnh. Cả tiểu bang thiếu nước trầm trọng. Chính quyền tiểu bang phải ra lệnh khẩn cấp tiết kiệm nước trong sinh hoạt. Trời mưa đem đến niềm vui cho người dân California trong một thời gian dài thiếu nước và mong đợi từng hạt mưa...


Nhìn về quê hương Việt Nam yêu dấu, mỗi lần đến mùa mưa là người dân phải chịu mọi sự cơ khổ. Nơi thành phố xây dựng tràn lan bừa bãi, đường phố thiếu cống rãnh, mỗi lần mưa xuống thì ngập nước khắp mọi nơi. Mưa xuống, Hà Nội và Sài Gòn là những  biển nước. Xe cộ và người lội bì bõm trong những con đường ngập nước. Ở vùng miền Trung, bên cạnh thiên tai do nước trời thì người dân còn lãnh đủ nhân tai do chính con người tạo ra. Cả nước Việt Nam nơi nào cũng làm thủy điện, làm tràn lan, mạnh ai nấy làm. Mùa nắng lo trữ nước  đến khi mưa xuống thì nước  dâng cao, chúng sợ vỡ đập nên xả nước. Người dân miền Trung lãnh đủ lối làm ăn ngu ngốc của những đỉnh cao trí tuệ súc vật rừng rú Việt Cộng. Thiên tai  cộng thêm với nhân tai làm cho người dân miền Trung đã khổ lại càng thêm khổ.

Đầu năm, trời Cali đang mưa, lòng đang vui khi nhìn những giọt mưa rơi nhưng nhìn về quê nhà lòng lại  thắt quặn đau khi người dân Việt thương yêu phải chịu cơ khổ vì mưa, về những ngu ngốc khốn nạn của bè lũ Việt Cộng tạo ra...

Phi Vũ
No comments: