Translate

Monday, October 19, 2015

Thái tử đảng và Dư luận viên.
Mấy hôm nay tin tức từ trong nước ra đến hải ngoại rùm beng về việc những con ông cháu cha mà người ta ví von là những thái tử đảng đang được mùa ngồi vào những  chiếc ghế mà sau này chắc chắn sẽ thay thế cha ông chúng làm chủ nước Việt Nam. Dường như đảng Cộng Sản Việt Nam đang quay trở lại con đường chủ nghĩa phong kiến xưa kia, thuở mà đảng cộng sản vừa mới thành lập đã lớn tiếng hô hào " bài phong đả thực". Bây giờ thì chúng đã trở lại con đường phong kiến ngày xưa: "con vua thì lại làm vua. / con sãi ở chùa thì quét lá đa". Ngon lành nhất là hai cậu ấm của Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào hai nơi hạng nhất: một cậu làm lớn ở Bình Định, một cậu làm ở An Giang. Con của Nguyễn Bá Thanh người vừa bị chúng thanh trừng đi đến cái chết thảm thương cũng được chúng nghĩ tình đồng chí đồng rận cho một ghế ở Đà Nẵng. Thảm thương nhất là Thiên Bồng Nguyên Soái Phùng Quang Thanh có cậu ấm đã bị đá đít. Ngoài ra bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải có mấy đứa con cũng bị ra rìa.


Chúng đưa những đứa con của chúng vo để dần dần sau này sẽ thế chân của chúng. Chúng cũng đã "dung dưỡng" những thành phần du thủ du thực làm những tên đàn áp dân để bảo vệ chế độ thối nát của chúng. Đầu tiên phải kể đến tên đầu trâu mặt ngựa Trần Nhật Quang. Mấy hôm nay hắn đã viết những status chưởi rủa kỹ sư Nguyễn Lân Thắng. Hắn dọa rằng sẽ thành lập những đội phản ứng nhanh để thanh toán kỹ sư Thắng. Bà con ở Hà Nội hãy nhớ kỹ điều này: nếu sau này kỹ sư Thắng bị bất cứ điều gì xảy ra thì chính thằng này là thủ phạm và cần phải có biện pháp tương xứng với hắn.

Ngoài ra Việt Cộng còn dung dưỡng một đám du côn mất dạy mà chúng gọi là dư luận viên, có người mỉa mai gọi là dư lợn viên hoặc là dơ lợn viên hoặc  là bò đỏ..Đây là một đám du thủ du thực lên mạng chưởi rủa mất dạy, vô giáo dục bằng những lời lẽ thiếu văn hóa. Tất cả những gì chúng phun ra đều là những từ ngữ thô tục mà con cái của những gia đìng đàng hoàng đều cấm tiệt không được sử dụng. Đầu óc của những thành phần này chắc chắn một điều là chẳng có thể thay đổi được. Sau này nếu có sự thay đổi thì chỉ có cách đem trút Trần Nhật Quang  và đám dư luận viên này sang Tàu để lũ Tàu Cộng đem lấy nội tạng là yên lành.


Phi Vũ


No comments: