Translate

Tuesday, September 29, 2015

Rồi sẽ có một ngàyRồi sẽ có một ngày
Lăng họ Hồ bị đập
Xác của Hồ Chí Minh
Bị vất vào lò thiêu

Không thể để cái mả
Cùng cái xác hôi tanh
Nằm ở giữa đô thành
Làm mất đi thẩm mỹ


Chắc chắn rồi sẽ đến
Ngày nhân dân vùng lên
Đập tan xiềng xích đỏ
Cùng bè lũ Cộng nô

Khi ấy sẽ là ngày
Khai mở Hội Hoa Đăng
Đất nước sạch bóng giặc
Dân vui hưởng thái bình

Phi Vũ

No comments: