Translate

Monday, June 29, 2015

Ý đảng lòng dân đã phá sản.Trước đây, khi bộ mặt thật của đảng Cộng Sản chưa lộ ra, khi còn dùng những chiêu bài giả hiệu để lừa mị người dân thì đảng Cộng Sản Việt Nam hay dùng cụm từ “ý đảng lòng dân” để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng giữa đảng và dân luôn luôn đồng lòng trong mọi vấn đề. Nhưng từ khi chiếc mặt nạ đã bị rơi xuống và bộ mặt thật ma quỷ hiện ra thì người ta không còn nghe thấy Cộng Sản Việt Nam sử dụng cụm từ này.

Thật vậy, từ khi người dân Việt thấu hiểu rằng những chiêu bài của Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng trong quá khứ không phải vì quê hương, đất nước, không phải vì dân tộc Việt Nam mà chỉ là để phục vụ cho mưu đồ Cộng Sản thì toàn thể người dân Việt Nam mới té ngửa ra. Té ra lâu nay chúng chỉ toàn là dối trá và người dân Việt Nam đã bị mắc lừa. Bây giờ nếu Cộng Sản Việt Nam thử trưng cầu dân ý xem thử người dân Việt có còn tin tưởng tín nhiệm đảng Cộng Sản Việt Nam hay là không thì chắc chắn con số còn tin tưởng sẽ là con số cực thấp. Mà thật ra thì Cộng Sản Việt Nam đã hiểu điều này và chẳng bao giờ dám trưng cầu dân ý để cho bàn dân thiên hạ trên thế giới hiểu cái bộ mặt giả trá của chúng. Cho nên tại ngay thời điểm này thì cái cụm từ “ý đảng lòng dân” đã bị phá sản hoàn toàn.


Ý đảng Cộng Sản Việt Nam và lòng dân Việt Nam là hai con đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau, mà nếu có gặp nhau chăng thì cũng ở trong một con đường tối thui không còn lối thoát.

Phi Vũ.No comments: