Translate

Saturday, June 27, 2015

Xuất cảng và nhập cảng lao động.Đảng Việt Cộng hàng năm đã cho xuất cảng một số lượng lớn lao động để làm thuê cho nước ngoài. Những người lao động Việt Nam được đưa đi xuất cảng gồm những người làm công việc lao động bình thường.

Nhưng oái ăm thay, chính Việt Cộng lại nhập cảng một số lượng lớn lao động của Tàu Cộng vào Việt Nam để làm những công việc lao động bình thường. Chưa ai biết được đảng Việt Cộng đã có những toan tính như thế nào khi làm những việc troéo cẳng ngỗng như thế này. Đảng Việt Cộng càng ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc  Tàu Cộng, lệ thuộc  một cách toàn diện về đủ mọi mặt. Càng ngày, đảng Việt Cộng đã lộ nguyên hình dạng của một đảng bán nước, hại dân. Càng ngày, đảng Việt Cộng đã lộ nguyên hình dạng của một đám sâu mọt đục khoét, ăn bám vào đất  nước và dân tộc Việt Nam.


Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam trải qua một giai đoạn nghiệt ngã như trong thời đại đảng Việt Cộng cai trị, thời đại mà tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng hỗn xược tuyên bố là thời đại rực rỡ nhất.

Một lũ sâu dân mọt nước!Phi Vũ

No comments: