Translate

Sunday, April 5, 2015

Có sợ thật sự không?Đài BBC Tiếng Việt có bài báo: “Trung Quốc lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng” cho rằng Tàu Cộng lo sợ Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ sẽ có những quan hệ nồng thắm hơn nên Tàu Cộng cho mời Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để dụ dỗ và chèn ép Trọng trước khi y sang Hoa Kỳ.

Theo thiển ý của tôi, bài báo này cũng có phần nào “đánh bóng” tên tuổi của Nguyễn Phú Trọng lên mà thôi. Thật tế mà nói, từ khi lên làm đảng trưởng đảng Việt Cộng cho tới nay thì Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ và chưa hề có một ý kiến gì mới lạ, một suy nghĩ gì mới lạ. Y chỉ men theo những giáo điều cũ rích, lạc hậu của chủ thuyết Marx Lenin đã bị vất vào sọt rác của lịch sử. Những phát biểu của y chỉ là những lời nói ngớ ngẩn, những lời nói mà mọi người khi nghe y nói chỉ mỉm cười xem như là lời nói của một kẻ trí óc không được bình thường. Cho nên như có sự dự đoán của nhiều người thì chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng có điều gì mới làm thay đổi quan hệ của hai nước Việt Mỹ.


Tuy nhiên, khi Tập Cận Bình có lệnh triệu khẩn cấp Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh trước khi Trọng sang Hoa Kỳ cho ta thấy rằng Bình muốn dằn mặt Trọng trước. Tập Cận Bình muốn nói với thế giới rằng đảng Việt Cộng và nhà nước Việt Cộng hiện đang nằm trong vòng kềm tỏa của đảng Tàu Cộng. Đơn giản vậy thôi!

Cho nên BBC Tiếng Việt với bài báo “Trung Quốc lo sợ chuyến thăm Mỹ của ông Trọng” cũng chỉ là một bài báo không nói lên đúng thực trạng của vấn đề. Tàu Cộng chẳng có lo sợ gì chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng cả. Chúng đã gắn những cái vòng kim cô lên đầu Nguyễn Phú Trọng và tất cả những tay trong đảng Việt Cộng rồi cơ mà! Chúng chẳng có gì phải lo cả vì đám Việt Cộng chẳng có thể đi đâu để thoát khỏi tay của đám Tàu Cộng hết.

Phi Vũ.


No comments: