Translate

Thursday, January 22, 2015

Hành trình lưu manh hóa.Tại Việt Nam, trong dân gian hiện nay có truyền tụng một câu ca dao mới:

Công an thằng giết thằng chừa
Dân phòng giết hết cho vừa lòng dân.

Vậy thì dân phòng là thành phần nào mà người dân Việt Nam ở trong nước lại ghét hơn cả lũ công an?

Hiện nay, nhà cầm quyền Việt Cộng đã tuyển dụng những tên côn đồ, du đãng, du thủ, du thực để làm lực lượng dân phòng. Bởi vì lũ dân phòng này là một lũ du đãng, du côn cho nên trong khi hành sự, cung cách hành xử của chúng đối với người dân cũng mang đậm tính chất lưu manh, du thủ, du thực. Xin nêu ra hai chuyện để chứng minh cho điều này kẻo quý vị thức giả cho rằng tôi là kẻ độc miệng.


Việc thứ nhất là trong buổi lễ tưởng niệm 75 chiến sĩ Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội, nhà cầm quyền Việt Cộng đã cho một đám vừa công an vừa dân phòng đến phá rối. Chúng đã đánh người tham dự buổi lễ, giành giựt và phá nát những vòng hoa tại buổi lễ tưởng niệm. Việc làm này của đám dân phòng kết hợp với đám công an đã cho ta thấy rõ nét bản chất lưu manh hóa của nhà cầm quyền Việt Cộng.

Xin nêu lên một việc thứ nhì nữa cho đủ. Vừa rồi có 12 người là thân hào nhân sĩ từ Hà Nội và những nơi khác cùng đến Hải Phòng để thăm viếng ông Trần Anh Kim, một tù nhân vừa ra khỏi nhà tù Cộng Sản. Trên đường đi, khi sắp gần đến nhà ông Trần Anh Kim, một đám vừa công an vừa dân phòng xông vào ngăn cản những người này và không cho đến nhà ông Trần Anh Kim. Chúng xông vào dùng vũ lực trấn áp, đánh đập 12 người này trong đó có cả phụ nữ. Việc làm của lũ công an và dân phòng côn đồ này đã bị 12 nạn nhân làm đơn gởi các cấp cầm quyền khiếu nại về những hành vi mang tính thô bạo trong lúc hành sự. Việc làm này của đám công an và dân phòng cũng đã cho ta thấy rõ nét bản chất lưu manh hóa của nhà cầm quyền Việt Cộng.

Nhà cầm quyền Việt Cộng càng ngày càng lưu manh hóa trong cung cách hành xử với người dân có đáng để mà tồn tại trên đất nước Việt Nam với truyền thống đạo nghĩa bốn nghìn năm văn hiến hay là không?


Phi Vũ

No comments: