Translate

Sunday, December 7, 2014

Chúng muốn bắt tất cảChúng muốn bắt tất cả
Blogger Người Lót Gạch
Nay thì là Bọ Lập
Những nhà báo lề dân

Điều luật hai năm tám
Như lưỡi hái tử thần
Chặn cổ người viết báo
Dập tắt lời trái chiều

Hôm nay nơi quê tôi
Trời mây buồn vần vũ
Quân Cộng nô khắc nghiệt
Tim óc lũ vô lương.

Dẫu muốn dập tắt đi
Những tiếng nói ngược dòng
Chẳng bao giờ được đâu
Trong thế giới đa chiều

Mạng lưới internet
Kết nối cả toàn cầu
Là khởi nguồn cách mạng
Diệt Cộng Sản Việt Nam


Phi Vũ
Ngày 7 tháng 12 năm 2014.


No comments: