Translate

Saturday, November 22, 2014

Lòng conNhững tháng  ngày sau khi ba mất
Chỉ còn lại một mẹ với một con
Sáng xách cơm đi làm còn ngoái lại
Mạ vẫn còn hé cửa ngó nhìn con

Lòng con đâu yên khi mạ chỉ một minh
Cả một ngày dài thời gian trống vắng
Nên thỉnh thoảng gọi ph
one về thăm mạ
(Biết mạ mong nên con phải gọi về)

Từng m
ỗi ngày qua trí nhớ mạ mất dần
Vừa nói đó rồi cũng quên liền sau đó
Thương mạ lắm nhưng biết làm sao được
Khi tuổi đời mạ theo năm tháng  càng tăng

Chỉ cầu mong mạ luôn mãi bình yên
Dẫu biết rằng có một ngày nào đó
Con sẽ không còn mạ nữa trên đời
Con cũng mãn nguyện về lòng con với mạPhi Vũ

No comments: