Translate

Saturday, October 25, 2014

Trục lợi bằng xuất cảng tù chính trị.Trên thế giới này, chắc cũng chẳng có nước nào chơi trò “đểu cáng” như nước Việt Nam  dưới sự cai trị bởi tập đoàn Cộng Sản. Những người công dân Việt Nam làm ăn lương thiện, chẳng có tội tình gì cả, mà nếu có tội cũng chỉ là cái “tội yêu nước” lại bị chúng bắt vì một cái “tội tào lao” nào đó. Sau khi vu cáo cho người dân bằng một cái tội trời ơi đất hỡi, đúng thời hạn phải thả ra thì chúng lại vu cho một cái tội khác và lần này thì thời gian cầm tù lại dài hơn. Bị thế giới lên tiếng chỉ trích vì “thành tích nhân quyền lẫy lừng”, chúng vẫn cứ mặt trâng mày tráo, nhơn nhơn chường mặt ra ngoài với thiên hạ. Rồi đùng một cái, chúng đưa thẳng những người tù chính trị này từ nhà tù đi thẳng ra phi trường rồi bay một cái vù sang...Mỹ. Thật quá sức lạ đời!


Trước đây là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, rồi đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bây giờ là nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đem những người tù nhân chính trị nổi tiếng này ra để làm một cuộc mua bán trao đổi. Biết rằng Hoa Kỳ vẫn hằng quan tâm đến thành tích nhân quyền quá sức tồi tệ của Cộng Sản Việt Nam, nhà cầm quyền bẩn thỉu này đã đem những tù nhân chính trị ra để mà...khai thác. Thật là bỉ ổi làm sao.Bây giờ thì nhả báo tự do Điếu Cày đã được đến bến bờ tự do và hẳn nhiên là Cộng Sản Việt nam đã chẩn bị bắt thêm vài người mới. Mà thật ra hiện nay chúng vẫn còn giam giữ nhiều tù nhân cũng nổi tíếng không kém nhà báo Điếu Cày như nhà báo Trương Duy Nhất, nhạc sĩ Việt Khang, rồi đến blogger Tạ Phong Tần, rồi nhà báo Ba Sàm,...và còn nhiều người nổi tiếng khác nữa vẫn còn trong chốn lao lung. Như vậy hiển nhiên là Cộng Sản Việt Nam vẫn cò “một kho tù nhân”  sẽ còn nhiều màn trao đổi khác nữa trong tương lai.


Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam này quả thật là lũ gian tà vô liêm sỉ.
Phi Vũ.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014.

No comments: