Translate

Tuesday, October 28, 2014

Canh bạc bịpChúng chơi canh bạc bịp
Đã ngót tám mươi năm
Đem về lá cờ máu
Với năm cánh sao vàng

Canh bạc bị lật tẩy
Chúng vẫn cứ trơ trơ
Vẫn những chiêu bài cũ
Vẫn cứ xạo triền miên


Thủ đoạn gian manh hơn
Càng ngày càng kinh tởm
Với người dân tàn ác
Hèn hạ với giặc thù

Hãy ngưng ngay canh bạc
Bịp đã lâu lắm rồi
Hãy quay về nẻo chánh
Nhân dân sẽ thứ tha...


Phi Vũ
Ngày 24 tháng 2 năm 2014.


No comments: