Translate

Saturday, October 4, 2014

Dân chủ và tự do: ước mơ và hiện thực.Trước đây, mặc  dù Hồng Kông là một thuộc địa của Anh nhưng người dân sống trên hòn đảo tuyệt đẹp này đã được hưởng tự do và dân chủ mà những người dân ở thế giới Cộng Sản chỉ biết ước mơ mà không bao giờ với tới được. Thể chế chính trị của Hồng Kông rập khuôn hoàn toàn theo thể chế tự do dân chủ phương Tây. Bên cạnh đó, Hồng Kông còn là một trung tâm tài chánh và kinh tế của thế giới. Người dân Hồng Kông được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do của một vùng đất mà nhà Mãn Thanh đã phải nhượng cho chính phủ Anh Quốc trong thời gian 100 năm.Năm 1997, Anh Quốc  đã trao trả Hồng Kông lại cho nhà cầm quyền Tàu Cộng. Một văn kiện quan trong được ký kết giữa Anh Quốc và Tàu Cộng là Hồng Kông sẽ được hưởng một quy chế đặc biệt trong vòng 50 năm. Người dân Hồng Kông được tự mình bầu người cai quản Hồng Kông. Nhưng Tập Cận Bình đã không muốn thực thi cam kết này chỉ mới sau 17 năm. Người dân Hồng Kông đã được hưởng tự do và dân chủ đã hơn 100 năm mặc dù đây là vùng đất thuộc địa của Anh Quốc đâu thể nào chịu được điều này. Cuộc biểu tình của sinh viên học sinh Hồng Kông đã cuốn hút người dân Hồng Kông cùng tham gia và là một đề tài tin tức nóng bỏng nhất của các cơ quan thông tấn, truyền thanh và truyền hình của cả thế giới. Hình ảnh cả một rừng người kéo dài cả mấy dặm trên đường phố Hồng Kông là một hình ảnh chắc chắc sẽ làm cho nhà cầm quyền Tàu Cộng thấy khó khăn trong vấn đề ứng xử trước diễn biến này.


Trở lại trên đất nước Việt Nam hiện nay đang dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam đã có những hành động tàn ác và bất nhân đối với người dân Việt Nam. Những vụ cưỡng chế đất mà thực chất là hành động ăn cướp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với người nông dân Việt Nam đã làm cho biết bao nhiêu người nông dân trở thành trắng tay và là trở nên những người dân oan cầm đơn đi khiếu kiện bao nhiêu năm nhưng cánh của “công lý” của Cộng sản Việt Nam luôn luôn khép chặt. Ước mơ được hưởng dân chủ và tự do của người dân Việt là những ước mơ không bao giờ có trong một thể chế chính trị độc tài độc đảng trong thời kỳ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cai trị trên đất nước Việt Nam. Chỉ khi nào giới trẻ Việt Nam đồng lòng cùng quan tâm đến vận mộnh đất nước, đến vận mệnh dân tộc Việt Nam như giới trẻ Hồng Kông, cùng đồng lòng đứng lên đòi hỏi tự do và dân chủ thì cánh cửa dân chủ cho đất nước Việt Nam mới có cơ may rộng mở.


Vận mệnh của đất nước Việt Nam đang nằm trong tay của giới trẻ Việt Nam!


Phi Vũ

Ngày 4 tháng 10 năm 2014.

No comments: