Translate

Monday, September 15, 2014

Việc đi lính là việc của “người nghèo”.Bài đăng lại.


Tay trung tướng Trần Đình Nhã, phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của Cộng Sản Việt Nam vừa có đưa ra một ý kiến: “...cho thanh niên đóng tiền để khỏi phải thi hành nghĩa vụ quân sự”.

Đầu tiên chúng ta phải nói “nghĩa vụ quân sự” là một từ dùng để chỉ việc người thanh niên Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản đến tuổi phải đi lính. Sau năm 1975, khi Cộng Sản Việt Nam tràn vào miền Nam thì chúng cũng mang theo từ “nghĩa vụ” như là một hình thức ép buộc người dân. Lúc ấy có hình thức “nghĩa vụ lao động” cũng giống như ép buộc người dân mỗi năm phải đi làm lao động không công cho chúng một thời gian là bao nhiêu ngày. Hình thức này bây giờ chúng đã bỏ rồi. Cho nên Cộng Sản Việt Nam là những kẻ sính dùng từ cho thật là kêu. Trở lại vấn đề ở trên, tay trung tướng Trần Đình Nhã này nêu ý kiến người thanh niên đến tuổi trưởng thành nếu đóng tiền thì khỏi phải đi lính. Ý kiến này nghe sao mà thấy chẳng có điểm nào có thể chấp nhận được. Như vậy, những thanh niên thuộc dạng con ông cháu cha, những thanh niên con nhà giàu có chỉ cần đưa tiền ra đóng là có thể ở nhà ung dung đi chơi. Còn những thanh niên nào con nhà nghèo, những gia đình khó khăn không có tiền đóng thì cứ...chịu khó đi lính đi, đừng có thắc mắc cũng như đừng có mà buồn vì...nghèo thì phải ráng mà chịu. Chuyện này thật sự xảy ra cũng đúng lúc đúng thời điểm vì hiện tại, trên đất nước Việt Nam Cộng Sản, những thành phần chóp bu của Cộng Sản Việt Nam bây giờ tiền của của chúng đã quá nhiều và chúng đã là những tay tư bản đỏ giàu sụ, chỉ cần bỏ tiền ra là con cái của chúng được quyền ở nhà, khỏi phải đi lính. Chúng được quyền...đi chơi thoải mái vì đồng tiền đã ...thế thân cho chúng rồi. Chỉ tội nghiệp cho những thanh niên con nhà nghèo, những thanh niên con nhà lao động là phải è lưng ra đi lính thế cho một lũ con ông cháu cha, để lũ này được ở nhà ăn chơi hoang đàng thỏa thích.Trước đây, Cộng Sản tự cho là chúng xây dựng một xã hội công bằng, thế nhưng đây chỉ là chiêu bài để mà mị dân mà thôi. Chỉ dưới chế độ Cộng Sản, hố sâu ngăn cách giữa kẻ gìàu và người nghèo, hố sâu ngăn cách giữa thành phần cán bộ Cộng Sản với người dân đen mới là những chiếc hố sâu thẳm, dài và rộng. Không bao giờ có sự công bằng ở dưới chế độ Cộng Sản. Chế độ này cần phải bị hủy diệt càng sớm càng tốt, nếu để tiếp tục sẽ làm xã hội Việt Nam càng ngày càng băng hoại, những giá trị đạo đức cổ truyển của ông cha cũng dần dà bị mai một đi.


Phi Vũ.
Ngày 26 tháng 11 năm 2013.No comments: