Translate

Sunday, August 3, 2014

Ngư dân Việt Nam hãy cứ đưa lưng ra mà...khẳng định chủ quyền.Trong thời điểm hiện nay, Tàu Cộng đã tung ra một số lượng tàu cá khổng lồ tràn xuống Biển Đông để khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Bên cạnh đó, chúng còn gia tăng đóng mới thêm số tàu cá cũng như làm thêm những giàn khoan chuẩn bị đưa xuống  Biển Đông để khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Cũng cần nên nói lại là những tàu đánh cá của Tàu Cộng là một lực lượng bán vũ trang vì vỏ tàu được bọc bằng sắt và trên tàu còn có những vũ khí có thể tấn công. Nếu giả sử như gặp tàu đánh cá của các nước khác nếu bằng gỗ thì chúng húc vào cho bể tàu, còn nếu cũng thuộc dạng tàu bằng sắt thì chúng dùng vũ khí để tấn công. Những chiếc tàu đánh cá này của Tàu Cộng rõ ràng là một đám thủy khấu ăn cướp biển.


Trước tình hình đó, Trần Cao Mưu là tổng thư ký hội nghề cá Việt Nam cho rằng cần phải hỗ trợ ngư dân bám biển để chống lại những hành động ăn cướp của Tàu Cộng. Điều này mang ý nghĩa là ngư dân Việt Nam phải có “bổn phận” chống lại hành vi ăn cướp của Tàu Cộng, còn nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam “không có thì giờ” để làm việc này. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cần phải dành hết công sức, tâm huyết và thời gian để “tô thắm và giữ vững tình hữu nghị láng giềng” với lũ cướp Tàu Cộng theo như lời của tên Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nhân khi đón tiếp tên tân đại sứ Tàu Cộng Hồng Tiểu Dũng tại Hà Nội.

Các quốc gia trên thế giới này dẫu cho là nghèo và yếu kém đến mức nào đi nữa cũng chưa có lối hành xử nhu nhược và hèn hạ như lũ Cộng Sản Việt Nam. Nếu như trong thời điểm này, người dân Việt Nam có bực tức lối hành xử ngang ngược ăn cướp của Tàu Cộng là bè lũ Cộng Sản Việt Nam sẽ đàn áp thẳng tay cho mà xem.

Hèn và ngu chẳng chừa chỗ cho kẻ khác hèn và ngu!

Phi Vũ.

Ngày 3 tháng 8 năm 2014.

No comments: