Translate

Saturday, August 2, 2014

Hãy ăn năn
Nhân quyền chẳng thể nào là chiếc bánh
Chẳng thể nào được chúng sắp đãi ăn
Nhân quyền vẫn phải trải nhiều cay đắng
Nhiều sóng gió chất chồng để đến bến bình yên

Chẳng thể nào mà chúng tự ý đem  cho
Quyền làm người dẫu rằng chúng vẫn hoài cam kết
Cùng thế giới phương Tây rằng chúng vẫn
Tôn trọng nhân quyền cho mọi người dân


Bullshit...lũ khốn nạn chúng bây
Một lũ ngụy tà quyền dơ nhớp
Chúng bây đang tàn tệ với đồng bào
Sẽ có ngày không còn đường để thoát

Hãy ăn năn và hãy ngừng tay
Gaddafi là chiếc gương tày liếp
Chiếc thòng lọng đưa Gaddafi vào địa ngục
Sẽ là tương lai của lũ ngụy tà quyền...

Phi Vũ
Ngày 29 tháng 1 năm 2014.


No comments: