Translate

Saturday, August 9, 2014

Lòng tự trọng.Lúc nhỏ đi học, thầy giáo có cho tôi học bài văn của ông Nguyễn Bá Họcvề lòng tự trọng mà tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.

Ông Nguyễn Bá Học nói: "Người có chí khí tài lực hơn người, không nương tựa ai, không nhờ cậy ai, tự mình mình đi,tự mình mình lại, tự mình quý mình, ai yêu không mừng, ai ghét không giận thì là người biết tự trọng. Còn tài chẳng hơn ai, đức chẳng hơn ai, con mắt sáng bằng hạt đậu, trí khôn nông như đọi đèn cũng bắt bực làm cao, khinh thế ngạo vật thì không gọi là người tự trọng".


Nhìn sang thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước dân chủ phương Tây, dẫu chỉ bị một lỗi lầm nhỏ họ cũng đều từ chức cả để giữ danh dự cho mình và không làm thiệt hại cho đất nước và nhân dân. Nhưvậy, đây là những vị có lòng tự trọng cao, rất đáng để chúng ta khâm phục và ngưỡng mộ.

Còn ở nước ta,người đứng đầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bị những lỗi lầm làm thiệt hại to lớn đến đất nước chỉ xin lỗi là xong, sau đó lại tiếp tục đi từ lầm lỗi này đến lầm lỗi khác. Có vị đại biểu quốc hội chất vấn đòi phải từ chức thì lại cố cãi chày cãi cối để vẫn ở lại và giữ khư khư chiếc ghế của mình. Vậy thì chắc "ngài" ta không có lòng tự trọng như những nhà lãnh đạo phương Tây, hay là bỏ quên lòng tự trọng đâu đó ở trên rừng chăng?

Nghĩ thấy mà ngán ngẩm !


Phi Vũ
11/15/12


No comments: