Translate

Tuesday, August 5, 2014

Ký sinh trùng.Trong các quốc gia phương Tây, với hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng, người ta chấp nhận sự bất đồng chính kiến và tất cả đều sống hòa hợp với nhau trên một sân chơi chính trị bình đẳng, cho nên các đảng phái chính trị đều có quyền tham gia ứng cử  ngang hàng với nhau.


Ngay tại Hoa Kỳ, ngoài hai đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ, người ta còn thấy có đảng Xanh, đảng Xã Hội  cùng nhiều đảng phái khác thậm chí có cả đảng Cộng Sản Hoa Kỳ  cùng ra tranh cử trong mùa bầu cử. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ tồn tại trên sân khấu chính trị Mỹ cũng đã ngót nghét trên một trăm rưỡi năm, vẫn thường xuyên ra tranh cử thế nhưng đảng Cộng Sản Hoa Kỳ ít khi có người đắc cử vào những chức vụ quan trọng trong chính trường Hoa Kỳ, thỉnh thoảng lắm mới có người đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố hoặc dân biểu tiểu bang, nhưng nếu ứng cử vào những chức vụ cao hơn thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ thất bại. Có nhiều lý do để lý giải vấn đề nhưng lý do chính là do cử tri Hoa Kỳ nhìn vào những nước Cộng Sản như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba..., nhìn thấy cuộc sống tối tăm của người dân những nước Cộng Sản này thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ khó lòng chiếm được phiếu bầu của cử tri Mỹ. Hoặc ở Pháp, đảng Cộng Sản Pháp tương đối mạnh hơn đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, có những đảng viên Cộng Sản Pháp đắc cử vào chức vụ nghị sĩ hay dân biểu, thế nhưng với những chức vụ cao hơn thì khó có người vào được. Chỉ bao giờ những đảng Cộng Sản Hoa Kỳ và đảng Cộng Sản Pháp thay đổi lập trường chính trị họa may mới có thể chen chân vào những chức vụ cao hơn.


Quay trở lại hệ thống độc đảng của Cộng Sản Việt Nam và Tàu Cộng, ta thấy tại những nước này đảng Cộng Sản độc quyền trên sân chơi mà không có bất cứ một đảng phái nào có thể chen chân vào được. Cộng Sản Việt Nam cũng như Tàu Cộng không chấp nhận những người bất đồng chính kiến và nếu có sự manh nha thì chúng sẽ dập tắt ngay từ trong trứng nước. Do đó, tại những nước này, đảng Cộng Sản một mình một ngựa tung hoành ngang dọc và dĩ nhiên là các đảng Cộng Sản này chẳng cần cải thiện chính mình để trở thành tốt đẹp hơn. Vẫn lý thuyết Cộng Sản cũ mèm của thời Các Mác và Lê Nin, mặc dầu nơi quê hương của Các Mác và Lê Nin thì chủ thuyết Cộng Sản đã bị vất vào sọt rác của lịch sử.

Hệ thống chính trị của đất nước Việt Nam khó có thể thay đổi nếu không có sự đồng tâm hiệp nhất và nỗ lực của toàn dân Việt Nam và nếu mọi người vẫn cứ thờ ơ thì Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ mãi mãi như một loài ký sinh trùng sống bám dai dẳng chẳng bao giờ trục xuất ra được.


Phi Vũ

Ngày 5 tháng 8 năm 2014.

No comments: