Translate

Saturday, July 5, 2014

Việt Nam là một tỉnh của Tàu Cộng?Khi xem tựa của bài này, các bạn khoan hãy “ném đá” tôi nhé. Nói có sách mà mách cũng có chứng, không khéo rằng những bậc thức giả sẽ cho là tôi nói ngoa thì cũng không được hay ho gì cho lắm.

Số là cách đây mấy hôm,  đảng bộ Cộng Sản của Tàu Cộng tại tỉnh Quảng Đông có ra một văn bản “chỉ thị” cho đảng Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện một số việc cũng như gởi những đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam sang tỉnh này của Tàu Cộng để học tập.  Cứ tạm cho rằng đảng Cộng Sản Việt Nam đang nắm quyền trên cả nước Việt Nam nhưng lại nhận “chỉ thị” từ đảng bộ Cộng Sản của một tỉnh của Tàu Cộng, chúng ta không khỏi thấy rằng quan hệ giữa đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản của Tàu dường như đang có vấn đề. Trước đây chúng ta cứ ngỡ rằng quan hệ giữa đảng Cộng Sản Việt Nam ít ra cũng đặt căn bản ngang hàng với đảng Cộng Sản Tàu, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ngay tại thời điểm này, Tàu Cộng đã “không thèm” nói chuyện ngang hàng với Cộng Sản Việt Nam mà chúng chỉ cho đảng bộ một tỉnh của chúng “chỉ thị” cho Cộng Sản Việt Nam. Điều này đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng là đảng Cộng Sản Tàu đã ngồi ghế trên và xem Cộng Sản Việt Nam trong vai vế của một chư hầu không hơn không kém. Và rõ ràng một điều là với lối hành xử xấc xược này, Cộng Sản Tàu đã xem nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam như là một tỉnh của chúng.


Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ có giai đoạn nào mà cay đắng hơn như là giai đoạn hiện nay Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam.

Rõ ràng là đảng Cộng Sản Việt Nam đã dâng đất nước Việt Nam cho lũ Tàu Cộng. Không còn gì để mà chối cãi nứa, Cộng Sản Việt Nam đích thị là một lũ bán nước.

Phi Vũ

Ngày 5 tháng 7 năm 2014.

No comments: