Translate

Sunday, June 1, 2014

Việt gian bán nước.Khi Tàu Cộng cho cắm giàn khoan khổng lồ vào trong hải phận của Việt Nam, cho tàu của chúng đâm thủng tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam làm cho ngư dân Việt Nam bị thương và chết, rõ ràng đây là hành động cố ý của bè lũ Tàu Cộng và hành động ngang ngược này là không thể chấp nhận được. Cả thế giới khi nhìn những hành động này của Tàu Cộng đều phải lên tiếng.

Tuy nhiên, Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng Cộng Sản Việt Nam trong bài phát biểu tại Shangri-La ở Singapore đã cho rằng quan hệ giữa nhà nước Cộng Sản Việt Nam và Tàu Cộng vẫn “phát triển tốt đẹp” và đây chỉ là những “mâu thuẫn gia đình”.


Một thằng cứ ngang nhiên xông vào nhà mình ăn cướp và mình thì mở cửa chào đón thằng ăn cướp này và tung hô đây là thằng bạn vàng thì chẳng khác gì mình đang dâng cái nhà của mình đang ở cho thằng ăn cướp. Lời phát biểu của tên Phùng Quang Thanh này rõ ràng là quan điểm của cả một tập đoàn Việt gian bán nước.

Không còn có thể lấy bất cứ cái gì để  biện minh cho hành động bán nước của tập đoàn Việt gian Cộng Sản Việt Nam.

Phi Vũ
Ngày 1 tháng 5 năm 2014.


No comments: