Translate

Monday, June 2, 2014

Thiên An Môn, vết nhơ vẫn còn đó.Ngày 4 tháng 6 năm 1989, tại quảng trường Thiên An Môn, Tàu Cộng đã cho đoàn xe tăng bọc thép lạnh lùng cán qua hàng hàng lớp lớp sinh viên học sinh và ngưừi dân Bắc Kinh đang biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Bánh xe xích của những chiếc xe tăng này đi đến  đâu là thịt, xương và máu người nhầy nhụa đến đó. Những chiếc xe tăng này vẫn thản nhiên cán qua đoàn người. Người ta không biết bao nhiêu người bị chết trong vụ thảm sát ở Thiên An Môn của Tàu Cộng. Hành động này của Tàu Cộng đã bị cả thế giới lúc bấy giờ lên án.

Hàng năm, vào thời điểm này, nhà cầm quyền Tàu Cộng vẫn cấm người dân Tàu tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn. Năm nay, mấy nghìn công an Tàu Cộng đã được huấn luyện kỹ càng và được diễn tập như là để chống lại khủng  bố. Chúng đã đề ra những tình huống như là khủng bố tấn công xe buýt, xe điện ngầm...và tìm ra những phương cách để giải quyết.


Dưới sự cai trị tàn ác bất nhân của tập đoàn Tàu Cộng, người dân Tàu cũng như người dân các dân tộc Tân Cương, Tây Tạng, Mãn Châu đã trở thành những nạn nhân khốn khổ nhất của sách lược khủng bố người dân của Tàu Cộng. Người dân Tây Tạng phản ứng lại một cách tiêu cực như  tự thiêu để phản đối nhưng bè lũ Tàu Cộng vẫn cứ đàn áp người dân Tây Tạng một cách dã man hơn. Ngược lại, người dân Uyghur phản ứng lại một cách tích cực. Để chống lại chính sách khủng bố của Tàu Cộng, người dân Uyghur cũng dùng khủng bố như là  một hình thức trả thù. Điều này là hoàn toàn đúng và hợp lý. Khi nhà cầm quyền là một lũ khủng bố thì người dân phải dùng sự khủng bố để chống lại mà thôi. Người dân Việt Nam cũng nên học tập người Uyghur để chống lại bọn khủng bố Cộng Sản Việt Nam.

Vụ Thiên An Môn qua đã lâu và hàng năm người dân Hồng Kông  vẫn tưởng niệm những nạn nhân bị chết dưới bàn tay của bè lũ khủng bố bất nhân tàn ác Tàu Cộng. Vụ thảm sát Thiên An Môn là vết nhơ không thể nào gột rửa được của tập đoàn khủng bố Tàu Cộng đã giáng lên những người dân dưới sự cai trị của chúng.

Phi Vũ.

Ngày 2 tháng 6 năm 2014.

No comments: