Translate

Sunday, June 22, 2014

Thằng bố lưu manh, thằng con mất dạy.Hóa ra lâu nay chúng nó dấu như là mèo dấu cứt, bây giờ thì chúng mới xì ra. Hóa ra bây giờ thì bàn dân thiên hạ mới rõ là thằng Hán gian Việt Cộng lại là thằng con đi hoang của thằng Tàu Cộng.  Thằng cha kêu thằng con đi hoang hãy về nhà.

Chỉ có người dân Việt Nam cả nước từ Bắc vào Nam đã bị chúng giở trò ma giáo ra mà nồi da xáo thịt. Biết bao nhiêu thế hệ thanh niên miền Bắc bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam phỉnh gạt lên đường “sinh Bắc tử Nam” bởi Việt Cộng đã theo lệnh Tàu Cộng làm nên cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Chính Hồ Chí Minh cũng đã từng tuyên bố: “Cho dù đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải chiếm cho được miền Nam”. Có thằng còn tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Còn tụi Tàu Cộng lại nói ngông: “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.


Lần này thì đã lòi ra là thằng Việt Cộng là thằng con đi hoang, thằng con bụi đời mất dạy của thằng Tàu Cộng. Hèn chi mà thằng con bấy lâu nay cúc cung tận tụy thằng cha. Chỉ có người Việt Nam là bị thua đau vì đã bị lũ chúng phỉnh gạt...máu xương của bao triệu thanh niên Việt Nam hai miền Nam Bắc.

Phi Vũ

Ngày 22 tháng 6 năm 2014.

No comments: