Translate

Tuesday, May 13, 2014

Việt Cộng nằm vùng.


Trước năm 1975, vào thời điểm mà cuộc chiến tranh Quốc -  Cộng đang đến hồi khốc liệt nhất, Cộng Sản Việt Nam đã cho trà trộn vào hàng ngũ dân chúng miền Nam một số tên cán bộ Cộng Sản. Bên ngoài thì chúng là những người hoàn toàn bình thường, vẫn làm ăn sinh sống bình thường như mọi người dân khác. Đối với hàng xóm thì chúng đặc biệt rất là “tử tế”. Đây là vỏ bọc bên ngoài của những phần tử mà chúng ta thường gọi với danh từ “Việt Cộng nằm vùng”.

Khi những phần tử Việt Cộng nằm vùng này đã được lòng những người hàng xóm, chúng thường hay rỉ tai cũng như tuyên truyền Cộng Sản cho hàng xóm. Thật ra mà nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vừa lo đánh giặc Cộng Sản xâm nhập từ miền Bắc vào, vừa lo ổn định về kinh tế để làm sao cho người dân miền Nam có một cuộc sống tương đối đầy đủ và không thua sút với những nước láng giềng. Dĩ nhiên công việc chống giặc thù Cộng Sản và công cuộc kiến quốc vẫn có những khó khăn và có thể sẽ làm cho một số người không được toại nguyện. Đây chính là những kẽ hở mà Việt Cộng nằm vùng dùng những mánh khóe cũng như thủ đoạn mà chúng đã được đào luyện kỹ càng để lôi kéo người dân miền Nam vào quỹ đạo của chúng. Và dĩ nhiên cũng đã có nhiều người dân miền Nam đã bị mắc bẫy của Cộng Sản Việt Nam.


Ra đến hải ngoại, người dân Việt tỵ nạn Cộng Sản vừa phải lo mưu sinh vừa phải lo đến việc thành lập những hội đoàn quốc gia của người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại. Nhưng Cộng Sản Việt Nam nào có tha cho đâu. Chúng cũng cho những tên  cán bộ Cộng Sản theo “vượt biên” và cũng chui rúc vào những hội đoàn chống Cộng ở hải ngoại. Ban đầu chúng cũng sử dụng vỏ bọc chống Cộng để lấy niềm tin của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại. Dần dần chúng cũng đã lộ nguyên hình là những tên Việt Cộng nằm vùng. Chúng điên cuồng chống phá và làm lũng đoạn những hội đoàn chống Cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại.

Người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại của chúng ta cần phải đề cao cảnh giác với thành phần Việt Cộng nằm vùng này. Đã một lần chúng ta lơ là trong vấn đề này dẫn đến việc mất nước, dẫn đến việc quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta bị mất vào tay  Cộng Sản. Giờ đây chúng ta chỉ còn khoảng không gian ở hải ngoại này để sinh hoạt. Nếu không đề cao cảnh giác, những phần tử Việt Cộng nằm vùng ở hải ngoại đã và đang chui vào những hội đoàn chống Cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản của chúng ta phá phách, chúng ta sẽ không còn chỗ để mà nương thân. Cần phải đề cao cảnh giác với những phần tử Việt Cộng nằm vùng này.

Phi Vũ

Ngày 13 tháng 5 năm 2014.

No comments: