Translate

Wednesday, May 7, 2014

Lòng không vui


Mấy hôm nay lòng không vui
Ông bố đang nằm bệnh viện
Cả ngày phải lo take care
Nên quên phây cùng bờ lốc
Nhưng vẫn phải nhớ giặc thù
Tàu Cộng hành xử tham tàn
Lũ Vẹm ầu ơ chiếu lệ
Đau buồn lệ mãi trào tuôn...


Phi Vũ

No comments: