Translate

Monday, May 26, 2014

Lộ mặt bán nước.Đến bây giờ thì đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức không công nhận công hàm Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958 công nhận về lãnh hải của Tàu Cộng ở Biển Đông. Như nhiều bài viết trước của tôi, một mình Phạm Văn Đồng không thể nào có quyền ký văn bản này bởi vì ở trên Phạm Văn Đồng còn có người khác ra lệnh và Phạm Văn Đồng chỉ là người nhận mệnh lệnh để ký công hàm này mà thôi. Cho nên trong vấn đề này tôi không hề trách Phạm Văn Đồng mà chỉ muốn đề cập đến kẻ đã ra lệnh . Và kẻ ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước chính là Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam.


Đã mấy chục năm rồi, các phương tiện truyền thông của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ mãi đánh bóng, tô hồng cho nhân vật Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh được cho là vị “cha già dân tộc”, là “lãnh tụ kính yêu”, là “người yêu nước, là “Bác Hồ kính yêu”...vv... và...vv...Đến thời điểm bây giờ, khi Tàu Cộng hung hăng xâm lấn lãnh hải của Việt Nam và chúng lôi “lá chủ bài công hàm Phạm Văn Đồng” để làm chứng thì Cộng Sản Việt Nam mới hốt hoảng lên rằng công hàm này không có giá trị vì quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cai quản và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền giao cái mà mình không có. Thôi rồi, bây giờ thì đã lộ rõ kẻ bán nước cho Tàu Cộng không ai khác chính là tên Hồ tặc Hồ Chí Minh và cả cái đảng Cộng Sản Việt Nam.  Chúng đã đem đất đai biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam dâng cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để đánh đổi việc đám này hỗ trợ chúng trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà Cộng Sản Việt Nam phát động hòng chiếm luôn cả miền Nam Việt Nam.  Đã rất lâu rồi, đám Cộng Sản Việt Nam cứ cho rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, là bán nước cho Mỹ..., nhưng bây giờ cháy nhà lòi ra mặt chuột chính Hồ Chí Minh và bè lũ đảng Cộng Sản Việt Nam mới là đám bán nước và nối giáo cho giặc cướp nước.  Hiệp ước Thành Đô mà Cộng Sản Việt Nam ký với Tàu Cộng năm 1992 đã dâng cho Tàu Cộng biết bao nhiêu là đất đai dọc theo biên giới phía Bắc cũng như là những vùng  biển ở Vịnh Bắc Phần cũng như ở vùng biển Đông.

Bây giờ thì Cộng Sản Việt Nam đã lộ mặt là đám bán nước rồi, hết đường chối cãi nữa. Vừa rồi, tên Bộ trưởng Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam Phùng Văn Thanh gặp tên Bộ trưởng Quốc Phòng Tàu Cộng Thường Vạn Toàn chỉ biết ú a ú ớ trước những lời gay gắt cũa tên họ Thường trong khi chúng là những tên ăn cướp.

Đã bán nước rồi thì làm sao mà có thể mở miệng mới được chứ.

Phi Vũ
Ngày 26 tháng 5 năm 2014.

No comments: