Translate

Thursday, May 15, 2014

Giòi sâu bọ


Chẳng bao giờ muốn chưởi thề
Nhưng nay sao cứ chưởi thề
Làm sao mà không chưởi được
Khi lũ tham tàn tham lam
Cộng thêm lũ hèn bán nước
Cúi đầu gục mặt ôm chân
Cả đám như giòi sâu bọ
Đục khoét dần nước Việt Nam...


PV

No comments: