Translate

Sunday, April 27, 2014

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy.


Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Đất nước quê hương lâm cảnh đoạn trường
Những đứa con rứt ruột ra đi
Vì không muốn sống đời tủi nhục

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Những tháng ngày đen tối lầm than
Những trại tù và những vùng Kinh Tế Mới
Bao oan khiên cay đắng chất chồng

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Biển oán hờn sông tràn ngập oan khiên
Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Thương quê hương nước mắt nghẹn ngào...

Phi Vũ


No comments: