Translate

Monday, April 28, 2014

Cuộc “cách mạng long trời lở đất”.


Trong tác phẩm “tắt đèn”, nhà văn Ngô Tất Tố đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của nông thôn Việt Nam thời thuộc Pháp. Cùng ý tưởng ấy, nhà văn Nguyễn Công Hoan với tác phẩm “Bước đường cùng” đã cho ta thấy cái đen tối đến cùng cực của người nông dân Việt Nam trong giai đoạn ấy. Cả hai tác phẩm là những bản cáo trạng đanh thép xã hội nửa thực dân nửa phong kiến đã làm cho người nông dân Việt Nam là những người cùng khổ dưới mấy tầng áp bức.Sau khi ra đi (không biết có phải là tìm đường cứu nước hay là không?), Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa xã hội, quyếđưa chủ nghĩa này về trên đất nước Việt Nam cũng như Đông Dương thuộc Pháp và sau này là toàn vùng Đông Nam Á. Sau những cuộc cách mạng mà các sử gia của Cộng Sản Việt Nam gọi là “những cuộc cách mạng long trời lở đất”, người Cộng Sản Việt Nam đã xây dựng “chủ nghĩa xã hội” ở miền Bắc Việt Nam đã ngót nghét 69 năm và ở miền Nam Việt Nam cũng đã 39 năm, thế nhưng tình cảnh người nông dân Việt Nam không những không khá hơn mà lại rơi vào những thảm trạng đen tối đến đau lòng. Những vụ cưỡng chế đất để làm giàu cho tầng lớp “tư bản đỏ” mới vừa trỗi dậy từ những người Cộng Sản đã làm cho người nông dân bị mất nhà, mất cửa, mất đất, mất rộng nương càng ngày càng nhiều hơn. Những thành phần tư bản đỏ đã sử dụng lũ côn đồ, lưu manh cũng như những tên công an ác ôn đánh đâp người nông dân để cướp đất. Những người nông dân trở nên trắng tay, gia đình tran nát trở nên những dân oan nằm vất vơ vất vưởng ở Hà Nội để đòi hỏi công lý, thế nhưng công lý đã hoàn toàn không bao giờ có trên đất nước Việt Nam Cộng Sản ngày hôm nay. Bức tranh nông thôn Việt Nam ngày nay lại đen tối hơn thời thuộc Pháp mới là điều đau lòng cho những ai là người có lương tri. Vụ nổi lên của anh em anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn là một hồi chuông lớn báo động cho toàn thế giới thấy tình cảnh bi đát đến cùng độ của người nông dân Việt Nam, họ không những bị dồn đến bước đường cùng mà còn bị o ép đến độ hết còn lối thoát.

Những cuộc cách mạng “long trời lở đất” của Cộng Sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp!


Phi Vũ
Ngày 28 tháng 4 năm 2014.


No comments: