Translate

Friday, April 18, 2014

Người tù của Cộng Sản Việt Nam và sự mặc cả.


Chỉ trong vòng có mấy ngày mà thôi, Cộng Sản Việt Nam đã thả một số nhà đấu tranh dân chủ ra khỏi nhà tù của chúng và luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được chúng cho sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh” Có cái gì đây mà lại có “cái sự” như thế này?

Chúng ta cũng không lạ gì Cộng Sản Việt Nam vì khi chúng “nới lỏng” một điều gì đó đều có sự “mặc cả” với thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng còn nhớ vào thời điểm trước năm 1990, trước khi có chương trình HO tức là chương trình định cư tại Hoa Kỳ cho những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là những tù nhân trong các trại tù Cộng Sản thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng đã có sự mặc cả với chính phủ Hoa Kỳ để cho chương trình này được tiến hành một cách suông sẻ.  Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dùng những tù nhân người Việt mà chúng đang giam cầm trong trại tù của chúng để làm giá mặc cả một điều gì đó với thế giới bên ngoài. Vì sao mà có cái sự tréo cẳng ngổng này?


Rõ ràng một điều là Cộng Sản Việt Nam chẳng bao giờ tôn trọng quyền tự do cho người dân, quyền làm người cho người dân Việt mặc dù chúng đã trịnh trọng ghi trong bản hiến pháp của chúng. Dường như bản hiến pháp của chúng chỉ là một vật trang sức mà Cộng Sản Việt Nam dùng để cho thế giới thấy rằng chúng cũng có tôn trọng quyền làm người, tôn trọng quyền tự do của người dân. Đàng sau điều đó là một sự mờ ám, gian manh, coi người dân Việt như là cỏ rác.

Cho nên chúng ta cũng chẳng lấy làm lạ khi Cộng Sản Việt Nam đem người tù Việt Nam bị chúng giam giữ ra để mà mặc cả một điều gì đó với thế giới bên ngoài. Chúng biết rằng chính phủ các nước dân chủ tự do trên thế giới đang quan ngại đến tình hình nhân quyền tồi tệ ở tại Việt Nam cho nên chúng mới dùng những tù nhân ngưởi Việt đang bị chúng giam giữ để trao đổi một cái gì đó . Chúng đâu có biết rằng thế giới đang nhìn chúng bằng những cặp mắt khinh bỉ. Hỏi có ai đời nhà cầm quyền một nước lại đem dân mình ra để mặc cả một điều gì đó với thế giới.  Chuyện này tưởng chừng như là “ chuyện khó tin” nhưng lại là “chuyện có thực” đang xảy ra ở trên đất nước Việt Nam dưới sự cai ttị bởi bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

Chúng đang “thèm” TPP lắm đó mà thôi!

Phi Vũ

Ngày 18 tháng 4 năm 2014.

No comments: