Translate

Saturday, March 29, 2014

Vừa qua cơn động đất.


Vừa qua cơn động đất
Ta cũng đã bình yên
Vẫn suy tư để viết
Vẫn khắc khoải quê nhà..


Phi Vũ

No comments: