Translate

Friday, February 14, 2014

Sẽ chẳng thể nào quên.


Cũng là điều thật lạ thật kỳ
Đã ba mươi lăm năm trôi qua rồi đấy
Kể từ ngày mười bảy tháng hai
Của năm một nghìn chín trăm bảy chín

Ta thấy đâu đây văng vẳng những tiếng trầm buồn
Của hồn oan những người dân Việt
Của hồn oan những anh hùng tử sĩ
Đã ngã xuống trước đạn thù của Tàu Cộng Bắc phương


Những người đã ngã xuống vì quê hương
Để nối gót cha ông giữ gìn bờ cõi
Đã thấy nghẹn lòng khi nhà cầm quyền hiện tại
Quên mất rồi những cái chết vinh quang

Họ chỉ biết “bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng”
Của kẻ thù vẽ lên trên trán
Để rồi quên đi hết chiến sĩ đồng bào
Đã ngã xuống trước đạn thù giặc Bắc

Chúng tôi đây những người con nước Việt
Sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng đau thương
Những mất mát, những tan hoang từ bàn tay Tàu Cộng
Sẽ chẳng thể nào quên quân xâm lược hung tàn...

Phi Vũ
Ngày 14 tháng 2 năm 2014.


No comments: