Translate

Saturday, February 15, 2014

Chủ Nghĩa Dân Tộc.


Nhìn vào dòng lịch sử Việt Nam của chúng ta, Tổ Quốc Việt Nam sau đêm tối dài đăng đẳng một nghìn năm đô hộ của giặc Tàu phương Bắc là đến Thời Kỳ Tự Chủ. Trong Thời Kỳ Tự Chủ này, đất nước của chúng ta đã trải qua những triều đại: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Những triều đại này có lúc thịnh, lúc suy rồi lại có triều đại khác tiếp nối. Dẫu triều đại nào có tàn lụi đi nữa, dẫu cho có bị lệ thuộc giặc ngoại xâm đi chăng nữa thì dân tộc Việt Nam vẫn cứ mãi trường tồn. Điều gì đã làm cho đất nước Việt Nam dầu cho trải qua lắm phong ba nhưng vẫn cứ vững vàng? Xin thưa đó chính là Chủ Nghĩa Dân Tộc. Chủ Nghĩa Dân Tộc vượt lên trên tất cả, đã trở thành đỉnh cao, làm ánh đuốc soi đường để hướng dẫn dân tộc Việt Nam vượt qua những chặng đường chông gai, những trắc trở để đến bến bình yên.

Trong suốt Thời Kỳ Phong Kiến, chỉ duy nhất có triều đại nhà Trần là kéo dài lâu nhất, thế nhưng rồi cũng có ngày cũng sụp đổ vì những vị vua cuối đời nhà Trần đã không còn là những vị minh quân nữa. Triều đại nhà Trần là triều đại đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi trên một chặng đường vinh quang và hào hùng của lịch sử dân tộc với ba lần chiến thắng Nguyên Mông, một đế quốc mà vó ngựa của chúng tung hoàng từ Á sang Âu, thế nhưng vó ngựa ấy đã bị “bẻ gãy” tại đất nước Việt Nam. Điều gì đã làm cho dân tộc Việt Nam làm nên chiến tích lẫy lừng hiển hách đó? Xin thưa đó là Chủ Nghĩa Dân Tộc.


Đến triều đại Tây Sơn tuy tồn tại trong một thời gian quá sức ngắn ngủi, nhưng Vua Quang Trung, người anh hùng dân tộc đại tài đã làm nên một chiến công cũng hiển hách không kém Hưng Đạo Vương nhà Trần. Chỉ trong một thời gian ngắn, với lối hành quân thần tốc và chớp nhoáng, chỉ trong vòng có năm ngày, Quang Trung Nguyễn Huệ đã phá tan mấy chục vạn quân Thanh, đuổi chúng đến sát biên giới để rồi dân Tàu bên kia biên giới cũng sợ hãi ùn ùn bỏ chạy, cả một vùng rộng lớn bên kia ở đất Tàu vắng vẻ không một bóng người. Điều gì đã làm nên kỳ tích lẫy lừng của thời đại Quang Trung vậy? Xin thưa đó là Chủ Nghĩa Dân Tộc.

Chủ Nghĩa Dân Tộc của dân tộc Việt Nam vẫn mãi mãi là ánh đuốc soi đường cho toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Chế độ Cộng Sản Việt Nam dẫu cho có hung tàn bao nhiêu đi chăng nữa, dẫu cho có đàn áp người dân Việt tàn bạo bao nhiêu đi chăng nữa, chủ nghĩa Cộng Sản vô nhân ấy trước sau gì cũng sẽ bị “bẻ gãy” bởi Chủ Nghĩa Dân Tộc của dân tộc Việt Nam.


Điều ấy chắc chắn rồi sẽ phải xảy ra mà thôi, không có bàn tay tàn bạo nào có thể ngăn cản được.

Phi Vũ.

Ngày 15 tháng 2 năm 2014.

No comments: