Translate

Tuesday, January 7, 2014

Tháng Hoàng Sa


Tháng Giêng này là tháng của Hoàng Sa
Tháng của những anh hùng xả thân vì Tổ Quốc
Thân xác các anh đã đời đời yên nghỉ
Giữa lòng biển Hoàng Sa như khẳng định chủ quyền

Đã bốn mươi năm trôi qua trong hoang lạnh
Chưa một lần được nhắc nhở những chiến công
Tiếng Tổ Quốc Ghi Công chưa một lần được nhắc
Bởi những người đang nắm quyền trên đất nước Việt Nam

Bảy mươi bốn anh hùng tử sĩ Hoàng Sa
Mỗi tên người là mỗi điều huyền thoại
Những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam
Đã hy sinh khi chống lại giặc Tàu

Cái chết của các anh  đã khẳng định một điều
 Quần đảo Hoàng Sa mãi mãi là khúc ruột
Của Tổ Quốc Việt Nam không bao giờ cách biệt
Chắc chắn rằng sẽ có ngày trở về lại Việt Nam

Đã bốn mươi năm trôi qua
Thời gian cũng đủ dài để nhìn về một chiến tích
Cần phải ghi công những anh hùng tử sĩ Hoàng Sa
Để luôn nhớ rằng Hoàng Sa là thuộc về đất Việt.

Phi Vũ


No comments: