Translate

Friday, January 3, 2014

New Year’s resolution.


Người Mỹ hàng năm thường có New Year’s resolution là điều mà cá nhân một người đặt ra một cái đích trong năm mà họ “hứa” quyết tâm thực hiện cho được điều ấy. Đây chỉ là điều “hứa” cho một quyết tâm cho nên có thể có cá nhân thực hiện được nhưng cũng có người không thực hiện được. Vậy thì người Việt Nam chúng ta cũng có New Year’s resolution của từng cá nhân của người Việt Nam của chúng ta mà tất cả mọi người Việt Nam nếu cùng có chung một New Year’s resolution thì có thể là tất cả sẽ họp lực cùng nhau, vượt qua mọi bất đồng dị biệt để đi đến một quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu mà chúng ta đã đề ra.

Hãy quay lại quá khứ lịch sử của thế giới môt chút. Không phải là ngẫu nhiên mà đất nước và nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu thực hiện được cuộc cách mạng diệu kỳ lật đổ được đảng Cộng Sản Liên Xô cũng như từng đảng Cộng Sản của từng nước Đông Âu để xây dựng nên những chính phủ dân chủ tự do tại những quốc gia này. Tại nước Nga, khi ông Mikhaiil Gorbachov còn là một thanh niên trai trẻ và du học ở nước ngoài, nhìn sự phát triển của những quốc gia Tây Phương, người dân của những nước này được sống trong thể chế dân chủ tự do rồi quay nhìn lại đất nước Liên Xô, lòng ông không khỏi không buồn. Ông thương đất nước Nga và những quốc gia nằm trong lãnh thổ Liên Xô. Ông thương dân tộc Nga và người dân các dân tộc nằm trong lãnh thổ Liên Xô phải chịu sự đọa đày dưới một thể chế Cộng Sản tàn bạo và khắc nghiệt. Từ điểm này, Mikhaiil Gorbachov đã có quyết tâm làm thế nào tiêu diệt đảng Cộng Sản Liên Xô để cứu nguy đất nước và các dân tộc sống trên đất nước Liên Xô rộng lớn. Sau khi học thành tài và trở về quê hương, ông đã cố gắng làm việc và trở thành đảng viên đảng Cộng Sản Liên Xô. Từ khởi điểm này, ông dần dần leo lên từng nấc thang một để sau đó trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô. Khi đã đứng trên nấc thang quyền lực cao nhất, ông cũng chưa vội vã hành động. Ông tạo thêm vây cánh, những người cùng chí hướng ở trong đảng Cộng Sản Liên Xô. Khi thời cơ chín muồi, ông và những người bạn thân tín tuyên bố giải thể đảng Cộng Sản Liên Xô. Người dân Nga và các dân tộc sống trên đất nước Liên Xô vui mừng và ông Kikhaiil Gorbachov đã trở thành một vĩ nhân của nhân loại khi ông vẫn còn đang sống.


Từ Liên Xô đã bị giải thể đảng Cộng Sản, người dân các dân tộc Đông Âu đã làm nên cuộc Cách Mạng Nhung để giải thể chế độ Cộng Sản ở các quốc gia Đông Âu và thành lập nên những chính phủ dân chủ tự do tại những quốc gia Cộng Sản này.

Nhìn trở về đất nước Việt Nam, tại thời điểm này, rà soát một loạt những người trong hàng ngũ đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng ta thấy có rất nhiều người có lòng cũng như có tâm huyết với đất nước nhưng tất cả còn đang bị ràng buộc bởi sợi dây quyền lực, ràng buộc bởi vấn đề sinh sống của bản thân và gia đình. Đã có một số người đã mạnh dạn tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là những chỉ dấu hết sức tốt đẹp. Nhìn rộng ra bên ngoài, chúng ta thấy bước đầu cánh cửa cho một cuộc “tiền cách mạng” đang mở ra. Nhóm “Xã Hội Dân Sự” lần đầu tiên trong gần bảy thập kỷ Việt Nam nằm dưới bàn tay cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam đã được thành lập. Mặc dù còn non trẻ nhưng những thành viên cùa nhóm Xã Hội Dân Sự cũng đã có những hoạt động tích cực. Gần đây nữa, những người dân oan đã thành lập nên Hội Dân Oan. Đây là những bước đi ban đầu dẫu còn chập chững nhưng người dân Việt đã mạnh dạn bước đi cũng là chỉ dấu đáng mừng.

Vậy thì, nếu từng người Việt Nam trong nước cùng đặt ra New Year’s resolution là cố gắng để tranh đấu cho bằng được tự do dân chủ cho đất nước và người dân Việt Nam, tranh đấu cho bằng được quyền làm người cho người dân Việt mà đã tự lâu rồi đã bị tước đoạt thì không sớm thì chầy, cái quyết tâm và lời hứa của từng người chắc chắn sẽ đạt được nếu mọi người dân Việt cùng nắm tay nhau đoàn kết để thực hiện cho bằng được thì con đường đi đến tự do, dân chủ và nhân quyền của đất nước và người dân Việt sẽ là con đường rộng rãi thênh thang. Người dân Việt Nam chắc chắn phải được hưởng dân chủ, tự do và nhân quyền!

Phi Vũ
Ngày 3 tháng 1 năm 2014.


No comments: