Translate

Friday, January 31, 2014

Nên xuân này chẳng thể nào vui được


Mùa xuân về hẳn phải có mai vàng
Hẳn nhiên phải có rượu nồng pháo đỏ
Thế nhưng có những người lại thiếu tất cả
Những đồng bào tôi là những dân oan

Họ sống vật vờ nơi những công viên
Cuộc sống đau thương vô vàn cam khổ
Nên xuân này chẳng thể nào vui được
Khi đồng bào tôi cơ khổ lầm than..,.

Phi VũNo comments: