Translate

Tuesday, January 21, 2014

Hậu duệ Hồ Chí Minh.


Công an Cộng Sản Việt Nam có thêm nghề tay trái
Nghề cưa đục đá cho bụi mù trời
Phá rối người dân tưởng niệm bảy mươi bốn anh hùng
Đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa chống quân Tàu Cộng

Thật nhục nhã một lũ quân tàn tệ
Sống đê hèn như quân giòi bọ dưới mương
Thân dơ bẩn làm sao mà gột rửa
Hậu duệ Hồ Chí Minh một lũ đê hèn...

PV

No comments: