Translate

Sunday, January 26, 2014

Cuối năm và nỗi nhớ


Cuối năm lòng thấy buồn tênh
Nhớ quê nỗi nhớ mông mênh choáng người
Bên ta vẫn có tiếng cười
Nhưng ta vẫn nhớ một thời....Việt Nam...


Phi Vũ

No comments: