Translate

Thursday, January 30, 2014

Có phải đó là em


Có phải đó là em
Ngày cuối năm mơ màng
Ta bên ly rượu đắng
Hồn đã bay xa xa

Có phải đó là em
Ta mộng mị  sầu dâng
Không biết có phải em
Nên thơ ta ngừng ngập...

Ta bên ly rượu đắng
Em lại mỏi mòn xa
Nên xuân này ta lỡ
Lỡ cuộc tình ta mơ..,.


Phi Vũ

No comments: