Translate

Thursday, January 30, 2014

Cầu mong


Đêm ba mươi xem tuồng cải lương
Vua Quang Trung đại phá quân Thanh
Lòng cảm động không ngăn được nước mắt
Tiền Nhân Việt sao quá đỗi hào hùng
Tôi đã khóc khi quê hương hiện tại
Đang bên bờ vực thẳm tử sinh
Chỉ cầu mong hồn thiêng sông núi
Hãy phù hộ cho Tổ Quốc Việt NamPV

No comments: